เกี่ยวกับเรา

 

 ชื่อภาษาไทย บริษัทเอิร์ธ ไซเอนซ โซลูชั่น จำกัด
วันที่จดทะเบียน 15 กรกฎาคม 2564
ทุนจดทะเบียน  1 ล้านบาท
การดําเนินงานทางธุรกิจ นำเข้าและจัดจำน่ายเครื่องวัดทางอุตสาหกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่   454/159 ซอย ลาดพร้าว 87 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


25 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 638 ครั้ง

Home , เครื่องวัดอัตราการไหล (FLOW METER)
Engine by shopup.com