เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Pitot Tube
  หลักการวัดDifferential Pressure ,เหมาะสำหรับอากาศสะอาด,ย่านวัด0...10000Pa

  05 กรกฎาคม 2565

  244

 • หมวดหมู่สินค้า : Thermal
  ย่านวัด : 0 ... 120 m/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  116

 • หมวดหมู่สินค้า : Turbine
  ย่านวัด : 0.3 to 35 m/s 

  17 พฤศจิกายน 2565

  126

 • หมวดหมู่สินค้า : Thermal
  ย่านวัด : 0.15 m/s - 30.00 m/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  113

 • หมวดหมู่สินค้า : Thermal
  ย่านวัด : 2...30m/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  138

 • หมวดหมู่สินค้า : Pitot Tube
  ย่านในการวัด : 0 ... 250 pa

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  146

 • หมวดหมู่สินค้า : Pitot Tube
  ย่านในการวัด : 0.1-100Nm/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  129

Engine by shopup.com