เรียงตาม :
 • ย่านในการวัด : 0.1...224 Nm/s ขนาดท่อ DN 20 to DN 2000 เหมาะสำหรับแก๊สที่ไม่กัดกร่อน เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน มีระบบการป้องกันระเบิด

  04 กรกฎาคม 2565

  445

 • รายละเอียดทางเทคนิคของ VA 525: 4...20 mA และพัลส์หรืออินเทอร์เฟซ Modbus RTU (RS 485) เป็นมาตรฐาน อินเทอร์เฟซเสริม เช่น Modbus TCP (Ethernet), PoE, M

  04 กรกฎาคม 2565

  241

 • ย่านในการวัด : 0.1...224 Nm/s ขนาดท่อ DN 8 to DN 80 เหมาะสำหรับแก๊สที่ไม่กัดกร่อน เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน

  09 มีนาคม 2565

  251

 • รายละเอียดทางเทคนิค 4...20 mA, พัลส์และอินเทอร์เฟซ Modbus RTU (RS 485) เป็นมาตรฐาน อินเทอร์เฟซเสริม: Modbus TCP (Ethernet), PoE, M-Bus ช่วงแรงดันสูง

  20 มกราคม 2566

  361

 • หลักการวัดThermal Mass ,ย่านในการวัด 224 Nm/s ,ขนาดท่อ 1/2" - 40",เหมาะสำหรับ แก๊สสะอาด

  06 เมษายน 2565

  410

 • หลักการวัดThermal Mass ,ย่านในการวัด 224 Nm/s เหมาะสำหรับอากาศที่ผ่านการกรอง, เครื่องปรับอากาศ, การควบคุมอากาศเผาไหม้ของอากาศเผาไหม้, อากาศแห้ง, อากาศ

  20 มิถุนายน 2566

  89

 • หลักการวัดThermal Mass ,ย่านในการวัด 224 Nm/s เหมาะสำหรับอากาศที่ผ่านการกรอง, เครื่องปรับอากาศ, การควบคุมอากาศเผาไหม้ของอากาศเผาไหม้, อากาศแห้ง, อากาศ

  22 มิถุนายน 2566

  72

 • สำหรับใช้ในก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

  14 ธันวาคม 2566

  30

 • สำหรับใช้ในก๊าซที่ไม่กัดกร่อน

  14 ธันวาคม 2566

  40

 • หลักการวัดDifferential Pressure ,เหมาะสำหรับLiquids,Air,ย่านวัด0.1-100Nm/s

  06 เมษายน 2565

  290

 • ย่านวัดความเร็วลม 0.13...120 m/s ย่านวัดอุณหภูมิ -20...+800 °C ย่านวัดความดัน -10,000...+10,000 Pa ย่านวัดความดันบรรยากาศ 300...1,100 hPa ย่านวัดค

  21 สิงหาคม 2566

  75

 • เครื่องวัดอัตราการไหล/ความเร็วลม เหมาะสำหรับงานในท่อลม

  11 มกราคม 2566

  223

Engine by shopup.com