เครื่องวัดการไหลมวลความร้อน Thermal Flow Meteป็นการวัดอาศัยหลักการวัดตรวจวัดค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 จุดด้วย RTD sensorเพื่อคำนวณค่าอัตราการไหลและส่งสัญญานสำหรับอุปกรณ์ควบคุม  หมาะกับการใช้วัดหาอัตราการไหลและปริมาณของแก็สหรืออากาศ (Gas & Air) เช่น N2,CO2,O2,Ar

 

Thermal mass Flow meter
เครื่องมือวัดอัตราการไหลของแก็ส (Gas Flow)

ใช้หลักการเมื่อมีไหลผ่านของแก็ส จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและสัมพันธ์กับอัตราการไหลนั้น Convertor จะคำนวณและแสดงค่าอัตราการไหล การไหลสะสม พร้อมส่งสัญญาณ 

 

การใช้งาน

- รวมทั้งงานตรวจวัดสำหรับงาน Bio gas , การเติมอากาศ (Aeration) และยังสามารถใช้วัดค่าอัตราการไหลต่ำๆ ได้ดีอีกด้วยเช่นตั้งแต่ 0.3 Nm/S มีขนาดให้เลือกแบบ Flange type ขนาด 1/2" - 24" และ Insertion type ขนาด 3" - 20" ที่เน้นราคาประหยัด

เรียงตาม :
Engine by shopup.com