เครื่องวัดอัตราการไหลของเหลว คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราปริมาณการไหลของเหลวที่ไหลผ่านพื้นที่ในหนึ่งหน่วยเวลาแบบติดตั้งและพกพาส่งสัญญานสำหรับอุปกรณ์ควบคุม

เหมาะกับการใช้วัดหาอัตราการไหลและปริมาณของน้ำหรือของเหลว เช่น น้ำ นำ้มัน ของเหลวที่มีความหนืดสูง

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Electromagnetic Flow Meter
  หลักการวัดElectromagnetic,ย่านวัด0.08...28274 m3/h,ขนาดท่อDN10...1000,เหมาะสำหรับของเหลวทุกชนิด

  28 มีนาคม 2566

  718

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  หลักการวัดUltrasonicเ,หมาะสำหรับน้ำร้อน,สารเคมี,น้ำมันทุกชนิด การเชื่อมต่อ ไม่ต้องตัดท่อ,ขนาดท่อDN10-6000DN

  20 มิถุนายน 2566

  314

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  หลักการวัดUltrasonicเ,หมาะสำหรับน้ำ,สารเคมี,การเชื่อมต่อ ไม่ต้องตัดท่อ,ขนาดท่อDN25-6000DN

  22 สิงหาคม 2565

  659

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  เหมาะสำหรับน้ำ,สารเคมี,การเชื่อมต่อ ไม่ต้องตัดท่อCarbon steel, stainless steel, PVC and other compact material pipe ,ขนาดท่อDN25-1200DN

  09 พฤษภาคม 2567

  82

 • หมวดหมู่สินค้า : Electromagnetic Flow Meter
  ย่านวัด : 0.003 - 381510 m^3/h

  20 มีนาคม 2566

  459

 • หมวดหมู่สินค้า : Electromagnetic Flow Meter
  ขนาดท่อ DN100...3000

  28 กุมภาพันธ์ 2565

  538

 • หมวดหมู่สินค้า : Electromagnetic Flow Meter
  ขนาดท่อ DN15...1000

  18 มีนาคม 2567

  434

 • หมวดหมู่สินค้า : Turbine flow meter

  09 พฤษภาคม 2567

  46

 • หมวดหมู่สินค้า : Turbine flow meter

  09 พฤษภาคม 2567

  355

 • หมวดหมู่สินค้า : Turbine flow meter

  09 พฤษภาคม 2567

  36

 • หมวดหมู่สินค้า : Turbine flow meter

  09 พฤษภาคม 2567

  34

 • หมวดหมู่สินค้า : Turbine flow meter

  14 ธันวาคม 2566

  66

Engine by shopup.com