การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีหลักการวัดคืออาศัยคลื่นความถี่เหนือเสียง โดยอาศัยการ สะทอนกลับของคลื่นความถี่เมื่อสงไปกระทบกับอนุภาคของสารที่ปะปนมากับของเหลว เนื่องจากอนุภาคของ สารมีความเร็วเทากับของไหล ดังนั้น ความเร็วในการสะทอนกลับจะตางไปจากคาที่สงออกไป คาความถี่ที่ เปลี่ยนไปนี้จะแปรผันตรงกับความเร็วในการไหลของของไหล เราจึงสามารถทราบคาอัตราการไหลของของ ไหลได

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  หลักการวัดUltrasonicเ,หมาะสำหรับน้ำร้อน,สารเคมี,น้ำมันทุกชนิด การเชื่อมต่อ ไม่ต้องตัดท่อ,ขนาดท่อDN10-6000DN

  20 มิถุนายน 2566

  240

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  หลักการวัดUltrasonicเ,หมาะสำหรับน้ำ,สารเคมี,การเชื่อมต่อ ไม่ต้องตัดท่อ,ขนาดท่อDN25-6000DN

  22 สิงหาคม 2565

  540

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  เหมาะสำหรับน้ำ,สารเคมี,การเชื่อมต่อ ไม่ต้องตัดท่อCarbon steel, stainless steel, PVC and other compact material pipe ,ขนาดท่อDN25-1200DN

  26 มีนาคม 2567

  7

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  ขนาดท่อ : DN15mm-6000mm  

  28 พฤศจิกายน 2566

  290

 • หมวดหมู่สินค้า : Ultrasonic Flow Meter
  ขนาดท่อ DN25-DN1200  

  17 มีนาคม 2566

  341

Engine by shopup.com