เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อน
เครื่องวัดความเร็วลมแบบลวดร้อนเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ทำงานร่วมกับวัสดุนำไฟฟ้าที่มีความร้อน เซ็นเซอร์จะเย็นลงเร็วขึ้นที่อัตราการไหลที่สูงขึ้น การประเมินสามารถทำได้สองวิธี วิธีแรก เครื่องวัดความเร็วลมคงที่ในปัจจุบัน (CCA) รักษากระแสความร้อนให้คงที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความต้านทานไฟฟ้าขององค์ประกอบเซ็นเซอร์ความร้อนจึงเปลี่ยนแปลงและสามารถวัดแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ วิธีที่สอง เครื่องวัดความเร็วลมอุณหภูมิคงที่ ทำงานโดยใช้อุณหภูมิคงที่ ในวิธีนี้ ความเร็วของการไหลจะถูกกำหนดโดยกระแสความร้อนที่ต้องใช้เพื่อรักษาอุณหภูมิ

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Thermal
  ย่านวัด : 0 ... 120 m/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  150

 • หมวดหมู่สินค้า : Thermal
  ย่านวัด : 0.15 m/s - 30.00 m/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  142

 • หมวดหมู่สินค้า : Thermal
  ย่านวัด : 2...30m/s

  18 กุมภาพันธ์ 2565

  169

Engine by shopup.com