เครื่องบันทึกข้อมูล data logger บันทึกข้อมูลตามช่วงเวลาเซ็นเซอร์ในตัว หรือเซ็นเซอร์ภายนอก หน่วยความจำภายในสำหรับการจัดเก็บข้อมูลความเร็วทิศทางลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การแผ่รังสีดวงอาทิตย์
ระดับน้ำ ความลึกของน้ำ การไหลของน้ำ pH ของน้ำ
การบันทึกระดับความชื้นในดิน
บันทึกแรงดันแก๊ส
การวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ยา 
การวัดอุณหภูมิและความชื้นของผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง

เรียงตาม :
Engine by shopup.com