เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Rota Meter
  Rota Meter , ทนความดันสูงสุด 10 bar,ทนอุณหภูมิสูงสุด  50° C.,การใช้งาน วัดอัตราการไหลของ อากาศและน้ำ,ย่านการวัด 5...200L/h , 60...6000 mbar

  04 เมษายน 2565

  420

 • หมวดหมู่สินค้า : Rota Meter
  Rota Meter   ,ทนความดันสูงสุด 10 bar ,ทนอุณหภูมิสูงสุด  50° C. ,การใช้งาน วัดอัตราการไหลของ อากาศและน้ำสำหรับ สามารถอ่านค่าการวัดการไหลได้อย่างแม่น

  04 เมษายน 2565

  167

 • หมวดหมู่สินค้า : Rota Meter
  Rota Meter , ทนความดันสูงสุด 10 bar,ทนอุณหภูมิสูงสุด  50° C.,การใช้งาน วัดอัตราการไหลของ อากาศและน้ำ,ย่านการวัด 5...200L/h , 60...6000 mbar

  26 สิงหาคม 2565

  208

 • หมวดหมู่สินค้า : Rota Meter
  Rota Meter ,ความคลาดเคลื่อน ± 5% V.F.S.   ,ทนความดันสูงสุด 25 bar ,ทนอุณหภูมิสูงสุด  120° C. ,การใช้งาน วัดอัตราการไหลของ อากาศและน้ำ ,ย่านการวัด

  04 เมษายน 2565

  209

 • หมวดหมู่สินค้า : Rota Meter
  Rota Meter   ,ทนความดันสูงสุด 10 bar ,ทนอุณหภูมิสูงสุด  120° C. ,การใช้งาน วัดอัตราการไหลของ อากาศและน้ำ ,ย่านการวัด 5...200L/h , 60...6000 mbar

  26 สิงหาคม 2565

  419

 • หมวดหมู่สินค้า : Rota Meter
  Rota Meter   ,ทนความดันสูงสุด 10 bar ,การใช้งาน วัดอัตราการไหลของ อากาศและน้ำ ,ย่านการวัด 100...50000L/h , 2.5...500 Nm3/h 

  26 สิงหาคม 2565

  241

Engine by shopup.com