เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ Multimeter (มัลติมิเตอร์): เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage), กระแสไฟฟ้า (Current) และความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) Insulation Tester เป็นเครื่องทดสอบความทนทานของฉนวนไฟฟ้า  Power Quality Analyzer  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและวิเคราะห์คุณภาพของไฟฟ้า เช่น ความสมบูรณ์ของไฟฟ้า ความเสถียรของกระแสไฟฟ้า

เรียงตาม :
Engine by shopup.com